Kalėdų sveikinimai


514

Džiaugiamės, kad galime dalintis kalėdiniu palinkėjimu ir šiltais kalėdų sveikinimais. Šventės metu, kai gaivios eglutės šviečia kaip kalėdiniai žiburėliai, norime išreikšti šiltus žodžius ir džiaugsmą.

„Sveikinu su Kalėdomis! Tegul ši šventė tau atneša ne tik dovanų, bet ir žavingų akimirkų, kurios prisiminsis kaip šiltą kalėdinį palinkėjimą.”

Kalėdų sveikinimai gali būti kaip šviesus žvakių šokis eglėje: „Linkiu tau kalėdinės šventės pilnos šypsenų, dovanų ir meilės. Šis kalėdinis palinkėjimas tebūna tarsi spindinti žvaigždė, kuri nusileidžia tiesiai į tavo širdį.”

Humoro prisotinti kalėdiniai sveikinimai gali skambėti kaip linksma kalėdinė daina: „Sveikinu su Kalėdomis! Tegu tavo šventė būna tokia linksmutė kaip kalėdinei šokiai po šilta žvaigžde nuskendusia egle!”

Asmeniški kalėdiniai sveikinimai gali atsispindėti kaip ypatingas prisiminimas: „Šiomis Kalėdomis linkiu tau daug šiltų akimirkų, ką tik kaip kalėdinį palinkėjimą – tarsi šiltą prisiminimą iš praeities ir dar daugiau džiaugsmo ateinančiais metais.”

Sveikiname su šventėmis, kurioms suteikiame spalvingumo ir džiaugsmo su kalėdiniais palinkėjimais. Tegu šventės tau būna žavingos, o kalėdiniai sveikinimai – širdį šildo kaip šilta arbatinė šaltai dienai.


Linkiu jums baltų Kalėdų, magiškos atmosferos ir juoko gausos. Gražių švenčių!


Linkiu, kad Kalėdų metu jūsų širdys būtų pripildytos meilės ir šilumos. Būkite geros sveikatos ir pasiekite daugiau sėkmės


Kalėdos – pati geriausia šventė jas praleisti kartu su nuostabia šeima! Linkiu visiems daugiau tikėjimo, daugiau meilės, ramybės ir daugiau šiltų brangių akimirkų, leidimo kartu! Linksmų švenčių!


Linksmų, linksmų jums Kalėdų! Tikimės, kad visi jūsų šilčiausi norai išsipildys. Visa mūsų meilė iki Šiaurės ašigalio ir atgal.


Linksmų Kalėdų! Tikimės, kad Kalėdų Senelis atneš jums geriausią dovaną pasaulyje, o jūsų diena bus ypatinga, kupina Kalėdų nuotaikos.


Nuo Kūčių vakaro iki Kalėdų dienos, siunčiame jums visą savo meilę didžiausiu būdu. Linkiu jums pačių geriausių Kalėdų!


Linksmų Kalėdų! Tikimės, kad Kalėdų Senelis po eglute atneš jums viską, ko tik norite, ir dar daugiau. Visa mūsų meilė.


Viskas, ko aš noriu per Kalėdas, yra praleisti laiką su jumis! Stebėti, kaip augate šiais metais, buvo geriausia dovana. Mes taip didžiuojamės tavimi, mūsų Kalėdų žvaigžde.


Linksmų Kalėdų! Linkiu jums didelės laimės, sveikatos ir meilės! Tegul jūsų širdis visada būna pripildyta šilumos, o jūsų namai – jaukumo ir šypsenų! Telaimina tave Dievas ir tavo artimuosius! Linksmų švenčių!


Linksmų Kalėdų, draugai! Tegul kiekvienas šiandien nori to, ko nori ir tegul visi jų norai išsipildo. Svarbiausia, kad būtum sveikas! Įvertinkite gyvenimo dovaną ir visus, kurie yra arti jūsų šiame gyvenime. Linksmų švenčių!


Per šią šviesią, gerą šventę noriu palinkėti kiekvienam žmogui žemėje būti tikrai laimingam ir dėkingam už viską, ką turi! Tegul jūsų angelas sargas apsaugo jus nuo negandų ir nesėkmių ir tegul nukreipia jus teisingu keliu! Linksmų Kalėdų!


Linksmų Kalėdų! Linkiu ramybės sieloje ir širdyje, džiaugsmo ir įkvėpimo, siekių ir pergalių, nuoširdžios laimės ir meilės, geros sveikatos ir sėkmės versle!


Ši šventė yra pati tyriausia,
Skubu palinkėti jums visiems:
Eik dygliuotu keliu,
Tikėkite Dievu, stebuklai!

Tegul kiekviena nauja diena būna jūsų
Bus kupina šilumos
Visi blogi dalykai pateks į šešėlį
Ir jūsų puoselėtos svajonės išsipildys!


Linksmų Kalėdų, mielas drauge! Iš visos širdies noriu palinkėti šviesiausios laimės, geriausios sveikatos, neišmatuojamos meilės mano širdyje. Tegul kiekviena nauja diena suteikia jums ryškių spalvų ir ugningų emocijų! Tegul Kalėdų pasaka suteikia jūsų namams šilumos, jaukumo ir džiaugsmo!


Linksmų Kalėdų! Linkiu laimės, meilės ir gėrio visiems pasaulio žmonėms! Tegul visi būna sveiki, sėkmingi ir klestintys. Tegul Viešpats saugo jus ir jūsų artimuosius. Tegul visos negandos ir nesėkmės praeina pro šalį. Linksmų švenčių!


Linksmų Kalėdų! Iš visos širdies norėčiau palinkėti, kad jūsų kelrodė žvaigždė vestų jus teisingu keliu, kad jūsų namuose viešpatautų tik meilė ir šiluma. Gerovė, klestėjimas ir dvasinė harmonija. Tegul jūsų angelas sargas visada būna šalia ir niekada jūsų nepalieka!


Linksmų Kalėdų, gražių švenčių! Šią nuostabią, šviesią dieną noriu palinkėti visiems ramybės, gerumo, meilės, klestėjimo ir tikros beribės laimės. Linkiu jums būti apgaubtam savo artimųjų rūpesčiu ir duoti jiems dar daugiau mainais. Tikėkite, kad Dievas visada šalia ir saugo jus nuo visko, kas bloga. Ir nepamirškite padėkoti jam už viską, ką turite ir turėsite ateityje. Linksmų Kalėdų!


Taigi Kalėdos atėjo. Šventė, kurios nekantriai laukia ir suaugusieji, ir vaikai. Šią dieną namai prisipildo linksmo juoko ir kvepiančių kalėdinių skanėstų. Džiaugiuosi galėdamas jus pasveikinti ir palinkėti jums ir jūsų šeimai didelės laimės!


Šiandien krikščionys visame pasaulyje švenčia didelę ir šviesią šventę – Kalėdas! Net gamta šlovina Išganytoją ryškia saulės šviesa, o žmonės sveikina vieni kitus šypsodamiesi. Linkiu jums šilumos, gerumo, meilės, ramybės, klestėjimo! Linksmų švenčių!


Per šią šventą šventę leiskite man palinkėti jums geriausių ir gražiausių dalykų, kurie egzistuoja žemėje. Tegul viskas, apie ką svajojate ir trokštate, tikrai išsipildys. Tegul jūsų namuose visada būna džiaugsmo ir juoko. Linksmų Kalėdų!


Linksmų Kalėdų! Ir per šią švenčiausią šventę noriu palinkėti ramybės, sėkmės versle, geros sveikatos ir viso ko geriausio!


Tegul šiandien visa šeima susirenka prie šventinio stalo. Kalėdų vakarą ypač norime pamatyti tuos, kurie mums brangūs. Juk kas gali būti gražiau už šias kartu praleistas minutes. Linkiu jums linksmų Kalėdų ir nuoširdžiai linkiu gyventi santarvėje ir meilėje su savo artimaisiais, užtikrintai eiti savo svajonių link ir būti tikrai laimingiems!


Iš visos širdies priimkite mano sveikinimus su šviesiausia ir maloniausia švente žemėje. Tegul dangiškieji angelai apšviečia jūsų kelią ir saugo jus nuo nelaimių. Būkite laimingi ir sveiki!


Kalėdų proga noriu palinkėti tik gero. Gerovės, pasitikėjimo ateitimi, artimųjų meilės, draugų rūpesčio, kolegų dėmesio ir viso ko geriausio!


Sveikiname su šviesia švente – Linksmų Kalėdų! Noriu palinkėti geros sveikatos, šeimos gerovės, ramybės ir šilumos. Linkiu, kad šalia visada būtų tikrų draugų, kad jūsų šeima būtų sveika ir laiminga. Tegul jūsų namuose karaliauja harmonija, jaukumas ir klestėjimas. Tegul Visagalis apsaugo jus nuo nelaimių ir suteikia jums taiką bei ramybę. Išmokite įžvelgti grožį smulkmenose – tada gyvenimas sužibės naujomis spalvomis. Tegul gyvenime būna tik ryškios, vaivorykštės juostelės.


Kai Kalėdų naktį sužibės žvaigždės, tegul išsipildo jūsų brangus ir maloniausias noras. Tegul ateitis atneša gyvenimo prasmės supratimą ir savo laimės suvokimą! Tegul praeitis ateina tik kaip šviesūs prisiminimai, o dabartis išlieka džiaugsminga ir sėkminga!


Tegul Kalėdos jums būna palankios ir neatima džiaugsmo bei tikėjimo grožiu! Linkiu bet kokiose gyvenimo situacijose matyti tik pozityvą, o aplinkinius įkrauti savo optimizmu ir nepaliaujama energija. Lengvumas jūsų širdyje, puiki sveikata ir klestėjimas jūsų šeimoje!


Per Kalėdas šeimos rate pagerbsime Kristų ir Viešpatį Dievą dėkingumo malda. Jie girdi visas mūsų mintis ir viltis, mato mūsų veiksmus ir darbus. Linkiu kiekvienam atrasti savo laimę ir ramybę. Tegul jūsų slaptos svajonės išsipildo! Linksmų Kalėdų, atleidžiančių jums viską!


Kiekviena Kristaus gimimo šventė atneša nuostabių akimirkų, nepamirštamų laimės ir malonės akimirkų. Tegul šiandieninė šventė atneša jums visų šviesių minčių išsipildymą ir padeda rasti kelią, vedantį į visišką sielos ir kūno harmoniją. Girkite Viešpatį ir mylėkite vienas kitą!


Linksmų Kalėdų! Šią šviesią šventę noriu palinkėti ramybės kiekvienuose namuose, gerumo, tarpusavio supratimo, klestėjimo, meilės, laimės, dvasios ramybės, sėkmės visuose darbuose, daugiau džiaugsmo, sveikatos ir viso ko geriausio! Tegul išsipildo visi jūsų lūkesčiai ir išsipildo jūsų brangiausios svajonės!


Linksmų Kalėdų! Linkime visiems ramybės, džiaugsmo ir šilumos savo sielose! Tegul būna daug gerų ir geidžiamų įvykių, kurie pagerins jūsų gyvenimą! Meilė, dėmesys, tik geros naujienos ir nuostabus atostogų laikas!


Šviesios ir džiaugsmingos Kalėdų šventės proga linkiu nuoširdžios meilės ir laimės, didelės sėkmės ir palaimos, geros vilties ir ramybės. Tegul dangus įskiepija tvirtą tikėjimą širdyje ir dovanoja tikrą šventę sielai. Linkiu jums klestėjimo jūsų namuose, vidinio ir aplinkinio grožio, puikios sveikatos ir gailestingumo.


Patinka? Pasidalinkite su draugais!

514

0 Comments

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *