Velykų sveikinimai


513

Švelnus Velykinių palinkėjimų žodžiai lyg pavasario gėlės atgimsiančioje žemėje. Įterpkime šiuos Velykų sveikinimus, kad ši šventė būtų prisiminta kaip šiltas ir šventiškas akordas.

„Sveikinu su Velykomis! Tegul šios šventės tau atneša ne tik šviesios pavasario spalvos, bet ir širdį šildančias akimirkas, kurios kaip Velykinei palinkėjimai pradžiugins visus aplinkui.”

Velykų sveikinimai taip pat gali būti poetiški: „Su šiltais Velykų palinkėjimais linkiu tau šviesios šventės, pilnos vilties ir žavingų pavasario ženklų. Tegul širdis džiugina ne tik gėlės, bet ir šilti žmonės šalia.”

Humoro prisotinti Velykų sveikinimai skamba kaip linksmas šypsenos garsas: „Sveikinu su Velykomis! Tegul šios šventės tau būna lyg pačios linksmiausios, kai Velykinis palinkėjimas skamba kaip šypsena kiaušinių ieškojimo metu!”

Asmeniški Velykų sveikinimai gali būti kaip draugiškas pasikalbėjimas: „Linkiu tau nuostabių Velykų, pilnų šeimos šiltumo ir pasirūpinti artimaisiais. Tegul šie Velykiniai palinkėjimai šildo kaip pavasario saulė!”

Su širdies šiluma linkiu tau ne tik spalvingų Velykų kiaušinių, bet ir nuostabių akimirkų su šeima bei draugais. Tegul ši Velykų šventė būna pripildyta meilės, šviesos ir džiaugsmo!


Sveikinu jus su šviesia Kristaus prisikėlimo švente. Šią dieną pamirškite pyktį ir liūdesį, tegul šiandien jūsų netrukdo jokie rūpesčiai. Tegul Šventos Velykos atneša jums vilties ir pasitikėjimo ateitimi, o jūsų širdys prisipildo šviesos ir šilumos. Tegul Dievo gailestingumas apšviečia jūsų kelią, o jūsų šeimoje viešpatauja ramybė ir meilė.
Kristus prisikėlė!


Ir paukščiai
greitais sparnais neša gerąją naujieną,
Tegul visi žino: Jėzus prisikėlė
kaip saulė giedrame danguje.

Linkiu jums sveikatos, džiaugsmo, meilės
ir laimės.
Tegul šviesa akyse neužgęsta
ir širdyse netirpsta aistros.


Tegul šią šviesią Velykų dieną
tavęs netrukdo jokie vargai
, o šešėlis neliečia liūdesio,
tegul laimė neištirpsta.

Tegul amžinai būna taika pasaulyje,
Tegul šypsenos nušviečia veidus,
Tegul tavo orientyras niekada neužgęsta,
Tegul siela siekia gero.


Sveikiname su šviesia Velykų švente. Tegul šią dieną jūsų sieloje viešpatauja šiluma, ramybė ir ramybė. Tegul virš jūsų galvos visada būna ramus dangus, o draugai ir šeima visada būna šalia jūsų. Šią dieną linkiu supratimo, meilės ir santarvės, kad visi vargai ir nuoskaudos ištirptų kaip sniegas, o laimė ir sėkmė apšviestų jūsų kelią.


Šią ypatingą, šventą Velykų šventę, tegul jūsų siela randa kelią į naujus, aukštus siekius! Tegul jūsų svajonės išsipildo lengvai, o šviesi laimė apšviečia jūsų impulsus! Švęskite kiekvieną dieną kaip nuostabią ir šviesią šventę, kurią mums suteikė Viešpaties malonė. Prisikelkite link nuoširdžios meilės ir nuostabių akimirkų! Linksmų švenčių, gero sekmadienio!


Didžiosios Velykos yra šventa šventė visiems nuoširdžiai tikintiems krikščionims. Tai ypatinga diena, kai širdis atsiveria viskam, kas nauja, paleidžiant praeities nuoskaudas ir pamirštant negandas. Tai meilės pasauliui šventė, sekmadienio šventė po nuoširdaus pasiaukojimo. Ir kiekvienas ortodoksas krikščionis turi atsiminti šią taisyklę – aukodamas savo interesus kitų labui, tu gauni ne naudą, o dieviškąją malonę. Tegul jūsų širdžių šviesa apšviečia kelią į Viešpaties malonę! Velykos! Kristus prisikėlė!


Šiandien, Kristaus Prisikėlimo šventėje, pirmą kartą po ilgo laiko dalijamės kuklia duona ir vėl ragaujame gyvenimo malonumus. Pavasaris ateina į širdis su nuostabia malone ir giliu džiaugsmu. Išganytojas prisikėlė, pasaulis sužydėjo ir kviečia grožėtis begaliniu jo grožiu ir turtingumu. Būkime laimingi! Linksmų Velykų!


Iš visos širdies linkiu, kad šią šviesią šventę jūsų širdis liktų pilna ir mintys tyros. Tegul nuostabus triumfas užpildo jūsų širdį, tegul tikėjimas ir meilė niekada jūsų nepalieka. Tegul Dievo palaima ateina jums sunkiausiomis akimirkomis. Būkime gailestingi kitiems ir išmintingi spręsdami iškylančias bėdas. Prisimindami didžiulę mūsų Dievo auką, nusilenkime jam už visa atleidžiančią meilę. Tebūna Jo palaima su mumis! Kristus prisikėlė! Linksmų Velykų visiems!


Kristus prisikėlė! Per šią šviesią ir tyrą šventę linkiu gerumo ir malonės jūsų namams. Tegul jūsų siela visada būna rami, tebūna ramus ir giedras dangus virš jūsų galvos, o šalia turite patikimų ir ištikimų draugų. Linkiu, kad Velykos atneštų jums šilumą ir džiaugsmą jūsų širdyje. Tegul Viešpats suteikia jums savo meilę ir tvirtą tikėjimą jūsų sieloje. Linksmų švenčių!


Linksmų Velykų! Linkiu tau gerumo, šviesos ir ramybės! Tegul jūsų mintys ir veiksmai būna tik su gera žinia ir į gerą! Tegul jus supa tik geri ir šviesūs žmonės! Tegul namai būna pilna taurė, kur gyvena meilė, ramybė ir rūpestis! Sveikatos jums ir jūsų artimiesiems!


Linksmų švenčių! Viso geriausio ir geriausio tau ir visai tavo šeimai bei draugams. Ir tikras stebuklas. Tegul išsipildo visi jūsų brangiausi norai.


Sveikiname su šviesiu Kristaus sekmadieniu. Šviesa ir gerumas, klestėjimas, tikėjimas ir meilė jums. Ramybės ir laimės jūsų namams, jums, jūsų šeimai ir draugams. Kristus prisikėlė!


Linksmų Velykų! Linkiu, kad jūsų namuose viešpatautų jūsų šeimos ir draugų gerumas, širdžių šiluma, džiaugsmingas juokas ir šypsenos. Linkiu jums meilės, ramybės ir harmonijos visame kame!


Linksmų Velykų! Linkiu šviesaus džiaugsmo, nuoširdžios meilės, tvirto tikėjimo, ramybės, ramybės, klestėjimo. Tegul jūsų siela prisipildo ramios laimės, šiltų jausmų, šviesių minčių ir meilės. Tegul ši diena atneša ramybę, taiką ir harmoniją!


Linksmų Velykų! Linkime jums ramybės, gerumo, meilės, sielos ramybės ir klestėjimo! Tegul jūsų židinį visada šildo meilė, šalia bus artimieji, išsipildys visi jūsų lūkesčiai, o puoselėtos svajonės ir norai tikrai išsipildys!


Linksmų Velykų! Linkiu sveikatos, meilės ir šilumos! Tegul mūsų gyvenimas tampa gražesnis – kupinas laimės, džiaugsmo, gėrio!


Linksmų Velykų ir Kristaus prisikėlimo dieną iš visos širdies linkiu, kad aplink jus visada būtų gerumas, galintis gyvenimą paversti tikru stebuklu! Linkiu jums ilgos laimės, nuoširdžiausios ir šviesiausios meilės, geriausios sveikatos!


Šventą dieną, Kristaus sekmadienį – linkiu laimės ir sėkmės!


Kristus prisikėlė! Linkiu, kad šeimoje viešpatautų laimė, gerumas, meilė ir supratimas, kad visi būtų geros sveikatos, kad šią šventę ir kiekvieną dieną atsivertų vartai į laimę, džiaugsmą ir geras viltis!Patinka? Pasidalinkite su draugais!

513

0 Comments

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *